Privátní zdravotnická laboratoř

již 25 let poskytuje své služby lékařům, i přímo pacientům

Součástí každého vzorku zasílaného do laboratoře musí být čitelně vyplněná žádanka. Je považována za smlouvu mezi laboratoří a žadatelem. Žádanky jsou určeny pro současný požadavek na vice vyšetření. Druh materiál a požadovaná vyšetření jsou určeny zakřížkováním odpovídajících polí v žádance.

Zaslaná žádanka je pro laboratoř základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám nebo požadujícímu subjektu v případě samoplátce. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!

Akceptujeme všechny druhy žádanek, pokud jsou uvedeny povinné údaje. Žádanku laboratoře lze stáhnout i z webových stránek laboratoře, níže jsou standardní žádanky skupiny vaselaboratore.cz.

Lab Med spol. s r.o.
U Pošty 402/14,
625 00 Brno - Starý Lískovec
tel. laboratoř: 571 666 510
tel. kancelář: 571 666 500

Pracovní doba: 7:00 – 15:00

Společnost Lab Med spol. s r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny

Powered by modified Warp framework (invence - advertising/new media)